Kotao gasni Vaillant VUW 242/5-3 (24 Kw)

Product Description

turboTEC pro VUW/5-3
Uređaj za grejanje i pripremu tople vode.
Integrisana visokoefikasna cirkulaciona pumpa
Gorionik sa automatskom modulacijom
Priključak na dimnjak ili fasadni
Zidni gasni kotlovi su idelano rešenje za modernizaciju objekata, kao i za novogradnju. Zahvaljujući kompaktnim merama, na minimalnom prostoru za ugradnju, kotao pruža udobnost etažnog grejanja i pripreme tople vode. Mikroprocesorska tehnologija omogućava u potpunosti automatizovan i siguran rad. U ponudi su uređaji sa priključkom na klasičan dimnjak (atmoTEC) i tzv. „fasadni“ kotao sa posebnim vazduho-dimovodnim sistemom (turboTEC).