Kotao gasni Protherm Lynx 24

Product Description

Promena režima rada „eco/comfort“ jednim pritiskom tastera
Visoka efikasnost – 94% po 92/42 CEE
Širok opseg modulacije plamena
Automatsko podešavanje izlazne snage kotla
Elektronski sistem paljenja i nadgledanja plamena
Sistem dijagnostike kvara na uređaju
35-64˚C opseg podešavanja temperature PTV
38-85˚C ili 30-50˚C (podno grejanje) – opseg podešavanja temperature CG
Kontrola temperature na polaznom i povratnom vodu sistema grejanja
Kontrola temperature potrošne tople vode – PTV
Trostepena nisko-energetska cirkulaciona pumpa
Rad sa prirodnim gasom ili TNG
Automatski by-pass
Senzor pritiska vode u sistemu grejanja
Zaštita od blokade cirkulacione pumpe
Zaštita od smrzavanja
Ekspanziona posuda od 7 lit.