PVC KG Cev kanalizaciona

Od: 335,00 рсд

20.890,00 рсд
17.230,00 рсд
11.940,00 рсд
5.970,00 рсд
10.340,00 рсд
7.160,00 рсд
3.580,00 рсд
5.800,00 рсд
3.465,00 рсд
2.310,00 рсд
1.155,00 рсд
2.840,00 рсд
2.130,00 рсд
1.420,00 рсд
710,00 рсд
467,00 рсд
335,00 рсд

Product Description

Peštan PVC KG cevi za sisteme ulične kanalizacije zajedno sa odgovarajućim spojnicama su predviđeni za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda u sistemima niskogradnje. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Ovaj tip cevi izrađen je od veoma lakog materijala, pa je samim tim transport i rukovanje ovim cevima veoma jednostavno i lako.
Primena serije cevi zavisi od mesta polaganja, kvaliteta zemljišta i od vrste podloge, od opterećenja, od različitih uslova i sl. Cevi serije S-20 i S-16 koriste se u normalnim uslovima, što znači gde su zemljište, rov, metode zatrpavanja i sabijanja zemljišta normalni.

Kategorija: Oznake: , ,